23-03-22

Stimuleringsbijdrage voor bezoek leerstraat

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs een bijdrage aanvragen voor het bezoeken van de leerstraat bij Kokkerelli. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School. 

Aanvragen kunnen  tot  en met 19 april 2022 ingediend worden. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan deze tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden.