02-07-19

UM student Dylan vertelt over zijn stage bij Kokkerelli

 

Time flies! Na 6 maanden tijd zit mijn stage bij Kokkerelli er zo goed als op.

Ik heb mij beziggehouden met het peilen van de behoeften en ideeën van ouders aangaande gezonde voeding. Moet voeding vooral gezond zijn? Of is het belangrijker dat het goedkoop is? Ook heb ik onderzocht of ouders bereid zijn om mee te denken met Kokkerelli, in de vorm van een ouderpanel. En wat blijkt nu? Jullie vinden gezonde en kwalitatief goede voeding belangrijker dan goedkope voeding. Daarnaast is er vooral behoefte aan nieuwe productideeën rondom het avondeten. Over het algemeen was iedere ouder positief over meedenken met Kokkerelli. Echter, er zijn kleine verschillen te vinden. 34% van de ouders was bereid om zich daadwerkelijk aan te melden voor het Kokkerelli ouderpanel. Deze ouders zagen weinig barrières om deel te nemen en zijn van mening dat meedenken leidt tot een gezondere samenleving. De voorkeur ligt bij het geven van een mening online. Echter, er is ook behoefte aan een samenwerkingsvorm waarbij ouders samen met kinderen kunnen meedenken. Ik wil alle ouders die hebben meegewerkt bedanken voor hun deelname.

Suzanne, Marlou en Puck, bedankt voor de leuke tijd bij Kokkerelli!