Educatie: Food is Fun!

Door middel van onze educatieve programma‚Äôs ervaren kinderen het verhaal van onze voedselketen. Het zelf ontdekkend en zintuigelijk leren staat centraal. Kinderen ervaren de gehele voedselketen letterlijk van grond tot mond. Op locatie bij de teler kunnen zij gezonde voeding voelen, ruiken, proeven en leren alles over de teelt en oogst. Vervolgens bereiden ze onder begeleiding van een chef-kok een gerecht met dit product, om te ervaren hoe leuk en lekker dit is. 

 

Samenwerken aan educatie

Deze methode van zelfontdekkend leren vraagt om een inhoudelijk programma dat aansluit bij de belevingswereld van het kind en de tijd waarin we leven. Daarom werken wij intensief samen met een aantal kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Zo zijn de volgende educatieve programma's tot stand gekomen:

 

De methoden van de educatieve programma's zijn ontwikkeld in samenwerking met Citaverde College en Universiteit Maastricht. 

 

Heeft u ook interesse om een bijdrage te leveren in de educatieve ontwikkeling van kinderen met betrekking tot gezonde voeding? Neem dan contact met ons op.